Interesse in onze diensten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: Offerte aanvragen

Thermografisch onderzoek woonhuis

Wat is thermografie?

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera of infrarood camera genoemd, kan men van op een veilige afstand beelden maken die temperatuurverschillen visualiseren.

Waarom thermografische onderzoek?

Thermografisch onderzoek van woningen wint de laatste jaren enorm aan populariteit. Deze kwalitatieve meettechniek is snel, eenvoudig en veilig uit te voeren. De infrarood foto’s geven een schat aan informatie betreffende de energetische kwaliteit van de woning. Met de resultaten die het onderzoek oplevert, kan men onmiddellijk gerichte acties ondernemen en significant energie besparen.

Ondanks dat een woning goed geïsoleerd lijkt, zijn er altijd plaatsen waar warmte lekt en koude binnendringt. Dit kan gebeuren via kieren, gaten in de muur, kozijnaansluitingen, dakaansluitingen etc. De gevolgen van deze warmtelekken kunnen resulteren in een hogere energierekening, condens, koude plekken en tocht.

Met een thermografisch onderzoek wordt energieverlies op verschillende manieren opgespoord waarna het opgelost kan worden. Deze inspectiemethodiek is toepasbaar voor vele visueel niet waarneembare gebreken. Met behulp van thermografie worden deze gebreken toch 'zichtbaar' gemaakt. Er moet echter wel sprake zijn van verschillen in temperaturen om deze inspectie techniek toe te passen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uiteraard op locatie uitgevoerd. Echter zijn er wel een aantal randvoorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens een goed onderzoek verricht kan worden.

Thermografisch rapport

Tijdens het onderzoek worden er diverse beelden gemaakt van uw woonhuis. U kunt hierbij denken aan gevel- en detail opnames. Deze beelden worden deskundig geanalyseerd en vervolgens gerapporteerd. In het thermografisch rapport wordt door middel van coderingen aangegeven wat de gradatie van het energieverlies is. Tevens vindt u in het rapport conclusies en aanbevelingen.

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neemt u gerust contact met ons op.


FLIR1253.jpg
FLIR1410.jpg
FLIR1466.jpg
FLIR1470.jpg
FLIR1474.jpg
FLIR1478.jpg
FLIR1480.jpg
FLIR1484.jpg
FLIR1730.jpg
FLIR1744.jpg
FLIR1746.jpg
FLIR1754.jpg
Interesse in onze diensten? Vraag vrijblijvend een offerte aan: Offerte aanvragen